belirsiz

s.
1. 不明确的, 不固定的, 未定的: \belirsiz geçmiş 语́ 不定过去时 Belirsiz bir günde çıkageldi. 有一天他突然出现了。
2. 不分明的, 不清楚的, 模糊的: \belirsiz bir söz 含含糊糊的话 \belirsiz renk 模糊色彩 Kim oldukarı belirsiz kişilerle dostluk etme. 不要同身份不明的人交朋友。Ne olduğu belirsiz. 不清楚发生了什么事。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • belirsiz — sf. 1) Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen Tatlı ve mahmur bakışlı gözlerini belirsiz bir noktaya dikti. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirsiz geçmiş — is., dbl. Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren, mış / miş ekiyle kurulan kip, miş li geçmiş, naklî mazi: ağla mış, gel miş gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ne idiği belirsiz — ne olduğu, soyu sopu belirsiz Ben âdeta bu ne idiği belirsiz herife gittikçe ısınıyorum. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirli belirsiz — sf. Yarı belirgin durumda, az çok belli olan Belirli belirsiz incecik bir çizgi arasından gördüğü garip bir surat. Ç. Altan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belli belirsiz — sf. 1) Yarı belli 2) zf. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak Dere içinde eylül sabahının ışığı yavaş yavaş, belli belirsiz yayılmaktadır. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • adı belirsiz — sf. Ünü olmayan, tanınmayan, kim ve ne olduğu bilinmeyen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • izi belirsiz olmak — iz bırakmadan ortadan çekilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yeri yurdu belirsiz olmak — belli bir yeri olmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gağnı sırtı belirsiz — sözünde durmayan, güvenilmez kimse …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • mişyaş — belirsiz …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • şundan bundan — belirsiz şeylerden …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.